Team, werking en filosofie

Team


Organisator Ruth Dauwe is een gehuwde mama met 3 kinderen. Zij was voordien reeds 7 jaar actief als onthaalmoeder bij haar thuis. Collega Lynn Vanderhaeghen is in De Troetelbeer sinds 2010 en is van opleiding kinderverzorgster. Ook Isabelle Vandendriessche als opvoedster (sinds 2012) en Jolien Vincent als kinderverzorgster ( sinds 2015) treden bij in het team. UW KIND IS ONZE PRIORITEIT


Werking


Bij het spelen, het eten, het slapen en de verzorging wordt ernaar gestreefd het ritme van elk kind te respecteren met aandacht voor elk kind afzonderlijk. We proberen uw kindje zoveel mogelijk te stimuleren op alle gebieden van de ontwikkeling. Dit alles gebeurt op een speelse en ongedwongen manier. Onze jarenlange ervaring heeft een meerwaarde aan onze opvang. Alsook de constante begeleiders aanwezig, afgewisseld met nieuwe gezichten.


Filosofie


Wij bezorgen uw kind een tweede thuis door hen vele dingen te laten ervaren. We leren hen een goeie sociale omgang met anderen door in groep op te groeien. Persoonlijke competenties zoals zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit,... proberen we te stimuleren. We brengen goeie waaden en normen bij, alsook een strucuur en stabiliteit. Door onze fantasie de vrije loop te laten proberen we activiteiten creatief in te vullen. We houden van de natuur en gaan daarom regelmatig naar buiten! Om uw kind rustig te laten wennen aan de nieuwe omgeving lassen we een wenperiode in met of zonder de ouder. Daarom vragen we dat het kind 4 weken voor de start elke week eens een halve dag naar ons kinderdagverblijf komt. We doen aan ouderparticipatie, voorstellen van ouders zijn altijd welkom. Grootouders en ouders mogen altijd eens een activiteit komen meehelpen.


Meer weten
Wij blijven heel de grote vakantie geopend en alle schoolgaande kinderen tot einde 1e kleuterklas zijn welkom!
Nieuwsbrief
inschrijven
aantal vrije plaatsen

vrije plaatsen in onze opvang

meer wetenWaarom De Troeltelbeer?

We laten de kinderen op- groeien in een waardevolle, vertrouwde omgeving.

Wanneer sluiten wij?

Wij zijn open van 7u tot 18u30 en sluiten enkel in het weekend!
Meer veelgestelde vragen >